HOE STEMMEN WERKT VOOR NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022

De Nickelodeon Kids' Choice Awards (de "KCA") van dit jaar geeft u, de kijkers, de mogelijkheid om te stemmen op de winnaars van de meeste van onze awards.

Nickelodeon en Nickelodeon International zijn verantwoordelijk voor het beheer van de KCA en alle daaraan gerelateerde zaken, waaronder de selectie van genomineerden, het beheer van de stemming en de presentatie van de prijzen.

  1. Stemperiode:

De stemperiodes voor alle categorieën beginnen op 17 maart 2022 om 14.00 uur CET en eindigen op 31 maart 2022.

  2. Stemmethoden:

  Stemmen worden geaccepteerd via de volgende methoden:
1. Website: via de Nick International KCA-website op http://kca.nickelodeon.tv (één stem geteld per klik), alleen voor alle hoofdcategorieën zoals uiteengezet in sectie 3 hieronder;
3. Stemcategorieën:

Er zijn in totaal 27 hoofdcategorieën en 31 internationale categorieën beschikbaar voor het stemmen, zoals uiteengezet in Bijlage A die hier door middel van deze verwijzing is opgenomen.

Nickelodeon en Nickelodeon International houden zich het recht voor om op een later tijdstip aanvullende stemcategorieën te herzien of toe te voegen. De winnaars van de categorieën worden tijdens de KCA op 31 maart 2022 bekendgemaakt.

Met betrekking tot stemmen ingediend via de website worden maximaal 100 stemmen per dag per categorie, per apparaat dat wordt gebruikt om te stemmen, erkend; stemmen die dit aantal overschrijden, worden niet geaccepteerd of meegeteld. Het gebruik van een apparaat om een stem te automatiseren is verboden, inclusief, maar niet beperkt tot, software-gegenereerde, robotachtige, geprogrammeerde, script-, macro- of andere geautomatiseerde stemmen. Nickelodeon International houdt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke stem te diskwalificeren, waarvan/waarover Nickelodeon International vermoedt/de mening is toegedaan dat: (a) een software-gegenereerd, robotachtig, geprogrammeerd, script, macro of andere geautomatiseerde stem is gebruikt; (b) het stemproces is gemanipuleerd; (c) handelt in strijd met deze stemregels; of (d) getuigt van onsportief of verstorend gedrag of bedoeld is om andere personen te irriteren, beledigen, bedreigen of intimideren.

Het totale aantal stemmen dat tijdens de stemperiode voor de genomineerden in elk van de internationale categorieën wordt ingediend, wordt in tabelvorm gezet door Nickelodeon International en de genomineerde met de meeste stemmen in de toepasselijke categorie, zoals bepaald door Nickelodeon International, wordt uitgeroepen tot winnaar van die categorie. Het totale aantal stemmen dat tijdens de stemmingsperiode voor de genomineerden in elk van de hoofdcategorieën wordt ingediend, wordt ter verwerking doorgestuurd naar Nickelodeon. Als dit stemproces om welke reden dan ook wordt onderbroken, of geconstateerd wordt dat met dit stemproces is geknoeid, of om welke andere reden dan ook die Nickelodeon International naar eigen goeddunken redelijkerwijs noodzakelijk acht, houdt Nickelodeon International zich het recht voor om de winnaars naar eigen goeddunken te selecteren en het aantal stemmen dat een genomineerde heeft ontvangen tot het moment van de onderbreking of annulering van het stemproces, in overweging te nemen.

Door deel te nemen aan dit stemproces gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze HOE STEMMEN WERKT VOOR DE NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022 - regels. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot diskwalificatie van een kiezer naar eigen goeddunken van Nickelodeon International. Nickelodeon International houdt zich het recht voor om deze HOE STEMMEN WERKT VOOR DE NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022 - regels te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

Alle interpretaties van deze HOE STEMMEN WERKT VOOR DE NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022 - regels en de beslissingen van Nickelodeon International met betrekking tot dit stemproces zijn onvoorwaardelijk.